Tablolar

Bize Ulaşın

SFS – Tablolar
1)Klinik manifestasyonlara uygun olarak laboratuar tanısına yönlendirme:

SFS-tablosu

 

EPEC, enteropatojenik E coli ; EHEC, enterohemorajik E. coli; EIEC,enteroinvazif E. coli; ETEC, enterotoksik E. coli; EAEC, enteroagregatif E. coli

2)Klinik manifestasyonlara uygun olarak koprolojik araştırma endikasyonları:

SFS-tablosu

EPEC, enteropatojenik E coli ; EHEC, enterohemorajik E. coli; EIEC, enteroinvazif E. coli; ETEC, enterotoksik E. coli; EAEC, enteroagregatif E. coli