SFS Sonuçları ve Bulgular

Bize Ulaşın

SFS – SFS Sonuçları ve Bulgular

 

Fizyolojik floranın kantitatif kültürünün amacı ve immünolojik ve inflamatuar göstergelerin saptanması
İnflamatuar ve immünolojik göstergeler ve sindirim parametreleriyle tamamlanan bağırsak florası analizi koprolojik araştırmaların endikasyonlarının artırılmasına olanak sağlar.
Akut diyarede patojenik mikropları tanımlayabilmek için kültür ve toksin tespiti yapmak önemlidir. İnfeksiyon-dışı kronik diyare, inflamatuar hastalıklar, fonksiyonel bozukluklar ve sindirim sistemiyle belirgin bağlantısı olmayan pek çok hastalıkta, klinik semptomlar ile fekal flora değişiklikleri arasında bir bağlantı vardır (Bkz. Imupro300 – www.labo.lu). Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla bağlantılı patolojilerde, barsak florası analizi, barsak florası bozulduysa barsak geçirgenliği artacağından tanının yöndendirilmesinde ve terapötik yaklaşımda önemli rol oynar.
Bağırsak geçirgenliği artarsa, lokal bağışıklık sistemi aktif hale gelir. Buna bağlı olarak, besin alerjenlerine karşı intolerans / aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla sindirim sistemiyle bağlantılı ya da diğer hedef organlardaki klinik manifestasyonlar ortaya çıkabilir (Bkz. Imupro300 www.labo.lu). Aşağıda verilen tabloda klinik manifestasyonlara göre tanıyla ilgili yönlendirmeler verilmektedir.
Endikasyonlar:
Sindirim kalıntılarının mikroskopik analizi, şişme, karın ağrısı, diyare ve kabızlık gibi kaynağı bilinmeyen gastrointestinal bozuklukların araştırmasında kullanılan basit bir tarama yönteminden oluşmaktadır. Bu semptomlar sıklıkla sindirim ya da emilimle ilgili bozuklukların göstergesidir.
Kas lifleri ve/veya nişastanın bulunması ekzokrin pankreas yetmezliğini gösterir. Bu durum pankreatik elastaz-1’in kantitatif olarak saptanmasıyla teyit edilir (www.labo.lu). Yüksek yağ asidi konsantrasyonları genelde barsak mukozasının inflamasyonu ile bağlantılı emilim bozukluklarının göstergesidir. Tanı kalprotektin ve alfa-1-antitripsin’in kantitatif olarak saptanmasıyla teyit edilir (www.labo.lu).

İnflamasyon göstergeleri (www.labo.lu)
Fizyolojijk flora

Kantitatif kültürlerin değişiminin büyüklüğü 0,5 log’dur (CFU/g).
Elde edilen sonucun kalitesi örneğin kalitesine bağlıdır.
pH analizi bağırsak florasının metabolik durumunun açıklanması açısından önemli bir göstergedir.
Bakteri sayımlarında referans değerlere göre saptanan ufak tefek sapmalar dikkatle ele alınmalı ve uygulanan diyet de göz önünde bulundurulmalıdır (örn.vejetaryan).
Fizyolojik floranın bileşimi yaşa bağlıdır (örn., yaşlılarda Klostridiya sayısının artması).
Mayalar ağırlıklı olarak ince bağırsakta çoğaldığından (seyrelme etkisi) ve sürekli olarak vücuttan atılmadığından maya ve küflerin sayısı ille de kolonizasyonun yoğunluğunu yansıtmaz. Tekrar tespit edilen maya ve küflerin tedavi edilmesi gerekir.
Sonuçların hastanın şikayetleri ve klinik semptomları göz önünde bulundurularak genel anlamda değerlendirilmesi gerekir.
Elde edilen sonuçlar ince barsak ve onikiparmak bağırsağının bileşimini değil sadece rektal ve kolon florasınının bileşimini yansıtır.

Bozuk bağırsak florası (dysbiosis) tanısı etiyolojik faktörleri (inflamasyon ve/veya aşırı duyarlılık ve/vea alerji, …) saptayabilmek için ek araştırmalarla tamamlanmalıdır.