Check-Up Kadın

Bize Ulaşın

Testler :

 • TAM KAN SAYIMI
 • SEDİMENTASYON
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • DIŞKIDA GİZLİ KAN
 • DIŞKI MİKROSKOPİİ VE PARAZİT ARAŞTIRMASI
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • TOTAL KALSİYUM
 • SGOT
 • SGPT
 • GGT
 • LDH
 • ALP
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • VLDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • Ca 125
 • Ca 15-3
 • CRP
 • ROMATOİD FAKTÖR
 • HBs Ag
 • ANTİ HBs
 • T3
 • T4
 • TSH

Açıklama:  Detaylı kadın check-up programında : anemi ( kansızlık ), enfekisyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, böbrek fonksiyonlarının taraması,  karaciğer fonksiyonlarının taraması, kan yağlar, kalp fonksiyonları, bağırsak gizli kanama taraması, dışkı mikroskopisi ve parazit taraması, kalsiyum miktarı, over ve meme kanseri ön taraması, hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı taraması, tiroid fonksiyonları taraması, akciğer fonksiyonları ve solunum foknsiyonları taramaları yapılmaktadır.

KADIN  CHECK UP PROGRAMIMIZ  İÇİN

MUTLAKA RANDEVU ALINIZ. 0-312-468 85 58