Check-Up Erkek

Bize Ulaşın

Testler:

 • TAM KAN SAYIMI
 • SEDİMENTASYON
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • DIŞKIDA GİZLİ KAN
 • DIŞKI MİKROSKOPİSİ VE PARAZİT ARAŞTIRMASI
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • SGOT
 • SGPT
 • GGT
 • LDH
 • ALP ( ALKALEN FOSFATAZ )
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • VLDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • PSA
 • CRP
 • RF
 • HBs Ag
 • ANTİ HBs
 • T3
 • T4
 • TSH

Açıklama: Detaylı erkek check-up programında : anemi ( kansızlık ), enfekisyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, böbrek fonksiyonlarının taraması, karaciğer fonksiyonlarının taraması, kan yağları, kalp fonksiyonları, bağırsak gizli kanama taraması, dışkı mikroskopisi ve parzit taraması, prostat ön taraması, hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı taraması, tiroid fonksiyonları taraması  yapılmaktadır.

ERKEK CHECK UP PROGRAMIMIZIN İÇİN

MUTLAKA RANDEVU ALINIZ. 0-312-468 85 58